בישראל הצודקת

בישראל הצודקת

רבים מתושבי ישראל מקווים, אף כי רק לעתים רחוקות שומעים את קולם, כי ישראל תהיה בעתיד מדינה שתכה בכל מי שפגע באזרחיה ולא ירבו בה עוד תופעות הפשרה המביכות, כמו שחרור רוצחים או תגובות קלות מדי לפעולות הפשע שמבוצעות נגדה על ידי האויב. ניתן להניח במידה רבה של וודאות כי אזרחי ישראל, הסובלים מאז קום המדינה את קשיי המלחמה הלא צודקת אשר פתחו נגד ישראל אויביה, כמהים לכך שישראל תהיה צודקת.

כפי שללא ספק יהיה הדבר מקור לשמחה וגאווה, תהיה ישראל הצודקת מדינה שבה יהיו ערכי הצדק והמוסר המוחלטים אלה שיכוונו וינחו את פעולות מלחמתה באויב וכל משאבי העתק של האזרחים יוקדשו לפגיעה בכל מי שיעז להתקיפה במטרה לפגוע בו ולהשמידו. דבר זה יקרה אם תהיה למדינת ישראל הנהגה שמדיניותה תתבסס על ערכים מוסריים נכונים.

 חשוב שיידע הישראלי של ימינו כי המצב העתידי הדמיוני הזה איננו משולל יסוד מציאותי, שכן אם תפעל מדינת ישראל בהתאם לצדק, היא תשוב אל מדיניותה בשנות ה70, שבהם ערכה מצוד אחרי אישי הטירור הבכירים שהיו אחראים למעשי הרצח נגד ישראלים, התחקתה אחריהם ופעלה נגדם בעולם כולו כדי לגרום להם לשלם על פשעיהם.

מעבר להיותה של מדיניות זו צודקת בהקשר הענישה והנקמה של אויבי ישראל, יביא יישומה גם לחיזוק ההשקפה השלטת בימינו בתחום הצדק בכל העולם, ובכך תביא ישראל לשיפור וחיזוק משמעותיים של המוסר בעולם כולו. מדיניות זו, המכוונת – כפי שראוי הדבר לעשות – נגד האחראים האמיתיים על הפעולות נגד ישראל, תביא את מנגנוני הבטחון של ישראל להתמקד בפגיעה בראשי מפלצת האוייב – המתכננים, החושבים והמנהלים של המלחמה נגד ישראל ולא רק באלה שמייצגים את אבריה, כמו המחבלים שפעלו בשטח. ובמיוחד בימינו, שבהם נוהגים הממונים על הבטחון בישראל במדיניות תגובתית מקומית כנגד אויבי ישראל, יש מקום להעניק לגישה זו עליונות משלה.

עליונות מסוג זה תבוסס על רעיון המלחמה נגד ראשי מפלצת במקום באבריה. ראשים  אלה הם כל מי שעומד בראשם של גורמים הנלחמים בישראל. המגמה העקרונית של פעולה צודקת זו לא השתנתה עד ימינו, ושומה על ישראל של ההווה לכוון את מאמציה המלחמתיים נגד כל מי שנמצא בצמרת ההיררכיה המוצהרת של ההתנגדות לישראל. אויבים אלה יכולים להיות הוגי דעות, פשוטי עם או ראשי ממשלות; המועמד המושלם ליישום ראשון של מוסריות הגנתית מעין זו יכול להיות נשיא אירן, אחמדיניג'אד, הפועל ממילא כמי שכבר מוכן לגזר הדין שלו הוא ראוי בעקבות מעשיו, שעליהם הוא מצהיר חדשים לבקרים כי מטרתם לפגוע במדינת ישראל.

אם יהיו הצדק והמוסר בראש מעייניהם של אזרחי מדינת ישראל, ניתן יהיה לשמוע כבר היום, עוד בטרם נכנסה המדינה לבחירות הקרובות, את שריה העתידיים, ובראשם את שר הבטחון, יוצאים בהצהרה על כוונתם לפגוע בכל מי שמחזיק ביכולת ובכוונות לפגוע בחייהם של ישראלים ויהודים ולכלול בכך לא רק את אנשי ארגוני הטירור כמו את ראשי החמאס אלא גם את כל מי שמסייע להם בפעולותיהם ברמת העקרון, התמיכה הפוליטית והסיוע הכלכלי.

בימינו קשה לנו להניח כי יהיה בישראל מועמד פוליטי שיעיז לתמוך בקו פעולה זה – וקל וחומר שאין לחשוב על איש שמאל (אפילו אם הוא נחשב לבעל הבנה בנושא הבטחון, כמו אהוד ברק) אשר יעיז "לשחרר" לציבור הצהרה מסוג זה. אך לא מן הנמנע שלא מעטים בציבור הישראלי, אשר נפגעו רבות (ישירות ובעקיפין) מהגורמים הרבים אשר פגעו בהם בפעולתם הבלתי-מוסרית, יגיבו באופן חיובי לשיבתה של מדינת ישראל למסלול המדיניות המוסרית, אשר יעניק לה מחדש את כתר הצדק.