34 ב קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
מחירה של תחושת אשמה נכתב על ידי ohad kamin 354
בין ישראל ליוון נכתב על ידי ohad kamin 422
סתירה פוסט-מודרניסטית נכתב על ידי ohad kamin 480
מרתפים נכתב על ידי ohad kamin 516
פשע נגד האנושות והאנושיות נכתב על ידי ohad kamin 534
המשורר כאיש רוח נכתב על ידי ohad kamin 466
המשקולות נכתב על ידי ohad kamin 477
תינוקות שנשבו נכתב על ידי ohad kamin 492
הכרה כקבורה נכתב על ידי ohad kamin 482
שלום? נכתב על ידי ohad kamin 474

נתונים נוספים