העלאת מודעות?

 

העלאת מודעות?

את אלי ישי, ח"כ ש"ס, הטוען ל"פעולה להעלאת מודעות" נגד תאונות דרכים ולהשקעה בתחום זה, יש לשאול מהו היסוד ההלכתי המסויים שעליו הוא מסתמך לצורך הוצאת כספי ציבור למטרה זו.

אך בינתיים, כל מה שהוכח מעשית, הוא רק שפעולה להעלאת מודעות מועילה רק להעברת כספי ציבור מכיס אחד למשנהו – וזהו יסוד לסכנה מוסרית, כי יש ספק לגבי המידה שבה ניתן הדבר ליישום. אין זה דומה לנושאים אחרים, המבוססים על המציאות האובייקטיבית, שבה ניתן למדוד את התועלת במונחים של רווח והפסד, כלומר: איך אתה מצליח לבדוק א. באם העלית את מודעות הציבור לנושא מסויים. ב. באם הועילה העלאת מודעות זו לשיפור מה שחפצת בו.

כי צורה זו של הגדרת מטרה, שאיננה ניתנת למדידה או כימות אובייקטיביים, היא – מבחינה משפטית – כמו חלקה הראשון של הונאה פשוטה שהאחראי עליה אינו יכול להוכיח כי היא תמלא את מה שהיא מבטיחה לעשות.

ודי אם נשים לבנו לכך שהעלאת מודעות, שלא כמו מימון משכורות או הקלה בנטל המסים, אינם ניתנים לבדיקה והערכה אובייקטיביים. אין ספק שנוכלים רבים, המנהלים פרוייקטים בפוליטיקה גילו את מקור המשאבים הזה, אשר מאפשר להוציא הון מכספי משלם המסים, כדי להעלות מודעות לענין זה או אחר, מבלי שאיש יוכל להוכיח באמת אם הביא הדבר לתוצאות או לא.

נתונים נוספים