35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 811
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 865
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 797
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 866
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 676
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1958
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 824
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 948
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 775
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 870

נתונים נוספים