35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 545
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 622
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 581
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 622
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 516
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1552
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 560
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 706
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 532
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 626

נתונים נוספים