35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 1000
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 1043
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 986
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 1062
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 864
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 2341
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 1013
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 1144
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 952
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 1053

נתונים נוספים