35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 948
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 994
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 927
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 1009
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 808
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 2249
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 955
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 1087
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 900
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 995

נתונים נוספים