35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 523
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 598
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 556
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 595
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 499
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1476
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 539
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 676
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 504
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 598

נתונים נוספים