35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 561
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 635
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 595
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 639
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 533
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1624
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 574
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 738
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 557
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 648

נתונים נוספים