35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 604
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 693
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 638
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 685
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 558
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1676
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 630
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 775
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 622
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 724

נתונים נוספים