35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 672
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 753
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 695
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 754
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 576
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1725
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 694
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 828
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 666
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 780

נתונים נוספים