35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 780
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 841
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 773
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 842
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 651
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1904
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 792
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 922
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 753
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 855

נתונים נוספים