35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 973
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 1014
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 958
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 1039
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 836
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 2301
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 985
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 1113
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 925
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 1023

נתונים נוספים