35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 728
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 798
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 739
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 800
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 613
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1836
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 739
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 875
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 714
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 820

נתונים נוספים