35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 578
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 652
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 609
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 661
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 551
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1656
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 593
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 752
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 575
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 694

נתונים נוספים