35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 822
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 875
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 806
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 877
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 684
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1981
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 837
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 960
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 786
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 878

נתונים נוספים