35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 639
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 722
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 668
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 720
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 561
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 1697
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 657
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 796
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 639
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 748

נתונים נוספים