35 א קולנוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
גניבה? נכתב על ידי ohad kamin 888
אוניברסליות הערכים האובייקטיביים נכתב על ידי ohad kamin 932
שיעמום נכתב על ידי ohad kamin 864
לא רק קולנוע נכתב על ידי ohad kamin 943
הסרט הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 746
רשימת 93 בימאי קולנוע טובים וסרטיהם נכתב על ידי ohad kamin 2094
מגמת ההרס התרבותי בקולנוע נכתב על ידי ohad kamin 896
ללא עדים? נכתב על ידי ohad kamin 1021
שיתופיות בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 838
עומק רוחני נכתב על ידי ohad kamin 934

נתונים נוספים