גניבה?

גניבה?

"מת לחיות" ו"רמבו" אינם רק סרטים; הם גם שמותיהם של מבצעים משותפים של הצי הבריטי והצי הסיני, שמשתפים פעולה נגד מבריחים שמעבירים דברים מהונג-קונג לסין. היכן כאן הגניבה? בלקיחת שמות המייצגים חופש והפעלתם כנגד החופש, בתחפושת של גבורה.

כמובן שיש לשאול בנושא זה עד כמה היה מי שבחר להעניק שמות אלה למבצעים אלה מודע למידה שבה מזהים בני אדם את הערכים שהם מגלמים ועד כמה הם מייחסים להם משקל בהתחשב במידת המוסריות של המדינות שכוחות צבאיים אלה פועלים בשמן. כדאי לשקול, בהקשר זה, את האפשרות שבה ניתן למדוד עד כמה יש לדבר השלכות כלכליות כמו, למשל, תחושת הבטחון העצמי והאומץ שיש לבני האדם המשרתים בכוחות המבצעים משימות אלה.

שכן, אם יש משמעות הניתנת לכימות מבחינה ממונית להצלחתן של פעולות מסוג זה – ודי, לצורך זה, בראיית ההגנה על סחורות כסוג של ביטוח הנושא בעלויות – יש מקום לשאול באם הגופים שנטלו את שמות גיבורי הסרטים ככינוי דאגו לבירור אפשרות של תשלום עליהם.

נתונים נוספים