דייב

 

דייב

שחקנים: קווין קליין, סיגורני וויבר, פרנק לנגלה

 

דמות הכפיל המופיעה בדרמה זו ובכלל מציינת את אפשרות הבחירה, וזאת בשל ההופעה של שתי דמויות רוחניות בדמות פיזית אחת. דבר זה מצביע על קיומן של שתי אפשרויות של אישיות מאחורי מה שמבחינה חיצונית נראה כאחדות.

דמות הנשיא ביצירה מייצגת את אידיאל הערכים הנאצלים, הגבוהים של העם. העם, כפי שהוא מוצג בה, איננו מומחה במדיניות ובפרטיה; עבורו, הנשיא הוא מייצג ערכים, סמל.

ביצירה זו ובכלל באמנות, דמות כמו זו של הנשיא מקבילה לדמויות של מלך, נסיך ואציל מימים עברו. היא מגלמת את הצורך של חברה במנהיג רוחני. העם, במקרה של אמריקה, אינו רחוק בערכיו מן הערכים שמגולמים על ידי הנשיא – ואחד מהמסרים של הסרט הוא שבשל הדרישות היסודיות של ערכים שהם פשוטים ביותר, הם קיימים אצל רבים מן האזרחים הפשוטים.

באמריקה, בסרט זה ובמציאות, האידיאל הנשיאותי הוא אדם שתכונותיו יסודיות ופשוטות: טוב לב, יושר, שיתוף פעולה – ושכל ישר. השכל הישר הוא תפישה ישרה של המציאות, אשר קיימת ברשות כל בני האדם. היא מנוגדת לרמות האינטיליגנציה הגבוהות שלהם נדרשים המומחים.

דייב מדגים באישיותו ובמעשיו את העובדה שהעקרון המעורב במעשה המדיני זהה לעצמו בכל רמות העשיה.

הנשיא הוא הרמה שממנה מצפה הציבור שדברים שנעשים בצורה גסה (ולא במובן השלילי אלא במובן של הפשטות היסודית) ולא מדוייקת כשמדובר ביחיד הפשוט ייעשו בצורה מדוייקת ומתוחכמת על ידי נבחרו של הציבור. מבחינה זו מבטא דייב באישיותו את העובדה שההבדל בין אדם פשוט איננו הבדל עקרוני של ערכים אלא של צורת הצגתם, באופן שמזכיר את עבודתו של נציג משפטי של אדם, כלומר הצגת הדברים כפי שהם במקור אך מתוך התאמה להקשר שבו משתמשים בהם.

במובן זה יש לנשיא משימה מנהיגותית מיוחדת: שומה עליו להיות לא פחות ולא יחותר מעצמו – ואז, בהנחה שערכי היסוד שלו הם כאלה שתואמים לאלה של העם שבחר בו, הוא יהיה מייצג טוב של עמדותיהם.