שלושת ימי הקונדור

 

שלושת ימי הקונדור

 

סרטו זה של סידני פולאק משנת 1975 עם רוברט רדפורד וג'יין פונדה, מראה את הבדלי ההשקפות היסודיות בין המזרח למערב ואת היות הגישה האירופאית מושפעת מהמזרח שבו אין מקום מרכזי ליחיד (אם בכלל).

התמונה הפותחת את הסר מבטאת ערך זה, בשל החלטה פוליטית פרגמטית "לטובת הכלל", בעלת אופי קולקטיביסטי, לחסל תא של מערכת ריגול, כלומר "למחוק" את קיומם של מספר אנשים. החלט זו, מן הסתם, איננה מקובלת אחד מאנשי הצוות הנדון לחיסול, החפץ לשמור על עצמו בחיים. שאיפה פשוטה ויסודית זו, הנראית טבעית כל כך, זקוקה ליצירה כמו סרט זה כדי לבטא את ייחודיותה בעולם שבו בני תרבויות מסויימות מחזיקים ברעיון שעל בני אדם יחידים מוטל להקריב את עצמם למען מדינתם.

רדפורד מייצג את היחיד, המסמל את הגיבוריות האמריקנית הפשוטה והמעשית, של זה שאינו מוכן להשתלב בפתרון כולל מכיוון שהוא אינו מעניק את עצמו לשום כוח ואינו רואה את המדינה או כוח אחר כעולים עליו מבחינת זכויותיו.

נתונים נוספים