זוהר בדשא

 

זוהר בדשא

הטעות המטריאליסטית

 

אנשים החושבים ורואים את העולם במושגי חומר בלבד מאבדים את אפשרויות האושר שלהם. דוגמה לבעיותיה של התפישה המטריאליסטית הפרגמטיסטית ניתן לראות בסרטו של איליה קאזאן "זוהר בדשא":

בסרט זה, המתרחש על רקע התקופה הקודמת לשנות המשבר הכלכלי הגדול בארה"ב, מכשיל אדם עשיר את אהבתו של בנו בשל תפישה חומרנית ומאוחר יותר מנסה לפצותו על הסבל שנגרם לו בשל אבדו את אהובתו על ידי "שידוכו" לו נערה שדומה לה ביותר מבחינה גופנית.

ברעיון מוטעה זה של האב יש משום המחשה חזקה של המחשבה כי ערכי האדם ניתנים לתרגום לרמה החומרית של המציאות. בפעולתו זו של האב הוא מבטא את תפיסתו של הדור כולו לגבי יחסי הרוח והחומר, שכן הוא נחשף בטעות של מחשבתו שהמשיכה שקיימת בין גבר לאשה באהבה הרומנטית היא ענין "גופני".

העובדה שאדם זה בנה את עושרו על קנין שהתבסס על חומר – נפט – ומאוחר יותר הביאה לנפילתו הכלכלית מגובה חברתי אל שפל המדרגה, מראה שמדובר היה באדם שערכיו היסודיים היו ערכי חומר, שהתבטאו בתפיסתו ברמות השונות של החיים: הן לגבי אהבה, הן לגבי כלכלה והן לגבי מעמד חברתי.

במובן זה ניתן לראות בסרטו זה של קאזאן כתב אשמה נגד החברה האמריקנית, אשר ברבע הראשון של המאה ה20 השליכה את יהבה על ערכי החומר והקריבה בכך את הדור הצעיר שלה.

נתונים נוספים