בילי באד

 

בילי באד

טרגדיה של כפיה

 

"בילי באד" הוא סרט על זוועות גיוס החובה. בסרט בא לידי ביטוי ההבדל בין ספינת מסחר לספינה צבאית כהבדל בין חופש לדיקטטורה. בהתאמה לכך, ההלקאה ביצירה איננה נעשית בגלל סיבה ידועה מסוימת אלא בגלל ש"הגיע תורו" ו"זה לא מעניננו לדעת מדוע הולקה, אלא רק להיות עדים"...

משמעותית לנושא היא העובדה ששם ספינת המסחר שממנה "הופקע" בילי באד וגוייס למטרות הצבא הוא "זכויות האדם".

"באד" חייב להסתיים בטרגדיה, כדי להמחיש את המצבים הבלתי רציונליים שנוצרים על ידי מערכות ערכים מעוותות של חוקים צבאיים, המבוססים על תפישה דוגמטית והעברת החלטות באמצעות מערכות חוקים לא שכלתניות.

וזו, למעשה, גם משמעות האיבה שקיימת מכיוונו של הקצין הבכיר אשר רואה את הצעיר באד כאיום ישיר על מעמדו. באישיותו הכובשת מהווה באד הצגה של אלטרנטיבה חברתית מבחינת מערכת היחסים שהוא מפתח עם חבריו – ומערכת יחסים כזו, המבוססת על אהבה וידידות בין בני אדם היא דבר שהקצין איננו יכול להרשות לעצמו לקבל לעולמו.

באיבה יסודית זו כלפי באד מצד אויבו מתבטא העקרון של שנאת הטוב על כך שהוא טוב, באחת ההמחשות הנדירות של רעיון זה באמנות בכלל ובקולנוע בפרט. בהקשר המקיף, אשר קושר את התסמונת הנפשית החולנית הזו לנושא הפוליטי של הסרט, מצביע הדבר על הסטיות המתקבלות בברכה בהיררכיה של מערכת כפייתית, הרואה את היחיד כאויבה בכוח.

נתונים נוספים