בצהרי היום

בצהרי היום

בסרט "בצהרי היום" מתחולל עימות בין גיבור הסרט, השריף, לבין אשתו הטרייה. בזמן שהשריף עומד על דעתו שעליו להתמודד עם שלושה פושעים שמגיעים לעיירה שלו כדי לרצוח אותו, מטיפה לו אשתו, שמוצאה בעדת הנצרות הקוויקרית, שיעזוב את המקום, וכך יתחמק מהקרב הישיר. בויכוח שביניהם, כאשר הוא מעלה את סוגיית הצדק שבמעשה, היא אומרת: "לא איכפת לי מי צודק ומי לא. חייבת להיות דרך טובה יותר לחיות".

בסופו של דבר, לאחר שבמשך פרק זמן ארוך נראה שהנושא יגרום למשבר ביחסיהם של השריף ואשתו, מחליטה האשה לפעול נגד עמדתה המוצהרת ולא זו בלבד שהיא מתגייסת לעזרתו ומשתתפת בקרב אלא שבזכותה אף ניצלים חייו, שכן פעולתה היא המצילה אותו ומכריעה את הקרב לטובתו.

אך חוויית הצדק הויזואלית שחווה הצופה באירוע איננה נתמכת מבחינה מושגית. האשה איננה מקבלת מן התסריטאי את ההזדמנות לומר לבעלה כי הוא צדק ו/או כי השתכנעה בצדקתו. הסרט מסתיים באירוע שבו מוכיחה האשה במעשה שלה כי היא מכירה בכך שבעלה צדק, שהיא אוהבת אותו, ולא היתה ברירה אלא לנצח את הפושעים כדי שיוכל בעלה לחיות. ועם זאת נשארת השאלה לגבי הויכוח שביניהם פתוחה, כלומר: האם המציאות הוכיחה שיש להילחם או שבכל זאת ניתן היה לברוח ולהישאר בחיים באופן שיכול הנמלט לחוש שעשה מה שצודק.

נתונים נוספים