שפה

 

שפה

 

הסופר ענינו לצעוק והפילוסוף ענינו לדבר.

זה שרוצה לפנות לגורם כלשהו במציאות פונה אליו בשפתו. עם קיר מדברים באבנים ועם קהל באמנות.

בימינו תופס הקולנוע יותר ויותר מקום כשפה שבאמצעותה יכולים יוצרים לתקשר עם הקהל. השפה האמנותית של הקולנוע – וגם תכניה – נמצאים היום בתהליך של היווצרות מתמדת.

נתונים נוספים