מסגרות

מסגרות

חלק גדול מאלה שיוצאים נגד מסגרות אנושיות עושים זאת מכיוון שהם סוברים כי המסגרות נבנו באורח שרירותי ולפי תפישה פוליטית לקויה, אך שונה הדבר במסגרות טובות ונכונות – כמו נוסחאות מדעיות – שנוצרו לפי חוק טבעי יקומי ומציאותי, בהתאם לאמת ולצורך הצדק.

נתונים נוספים