רוע מזוקק

רוע מזוקק

רעיונות השמאל נראים לנוצרים כמתאימים לדת הנוצרית ולחילונים כמתאימים להומניזם אלא שמאחורי מעטפת הכזב של החמלה והאנושיות הם, למעשה, אנטי אנושיים. זה שהם גם אנטי יהודיים הוא תוצר משנה של עובדת היות היהדות אנושית.

נתונים נוספים