ירי

ירי

כשחיות טרף ומטורפים מזויינים מסתערים עליך אתה אינך מחפש עורך דין ואינך מכין כתבי אישום אלא יורה בכל מה שיש לך מתוך תפילה ותקוה עמוקים שזה יפגע, יציל ויעזור.