37 א שנאת ישראל

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
לעשות חשבון עם ספרד נכתב על ידי ohad kamin 716
מה או מי? נכתב על ידי ohad kamin 703
בידי הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 773
בעיית הפליטים היהודיים נכתב על ידי ohad kamin 811
התבוללות באמצעות אלימות נכתב על ידי ohad kamin 718
חשבון ישן נכתב על ידי ohad kamin 772
תרומת החיה נכתב על ידי ohad kamin 862
מונופולין השואה ב נכתב על ידי ohad kamin 753
מונופולין השואה נכתב על ידי ohad kamin 796
מה עם האנגלים? נכתב על ידי ohad kamin 718

נתונים נוספים