37 א שנאת ישראל

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
לעשות חשבון עם ספרד נכתב על ידי ohad kamin 537
מה או מי? נכתב על ידי ohad kamin 520
בידי הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 609
בעיית הפליטים היהודיים נכתב על ידי ohad kamin 631
התבוללות באמצעות אלימות נכתב על ידי ohad kamin 542
חשבון ישן נכתב על ידי ohad kamin 570
תרומת החיה נכתב על ידי ohad kamin 680
מונופולין השואה ב נכתב על ידי ohad kamin 570
מונופולין השואה נכתב על ידי ohad kamin 621
מה עם האנגלים? נכתב על ידי ohad kamin 547

נתונים נוספים