37 א שנאת ישראל

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
לעשות חשבון עם ספרד נכתב על ידי ohad kamin 438
מה או מי? נכתב על ידי ohad kamin 421
בידי הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 486
בעיית הפליטים היהודיים נכתב על ידי ohad kamin 505
התבוללות באמצעות אלימות נכתב על ידי ohad kamin 446
חשבון ישן נכתב על ידי ohad kamin 454
תרומת החיה נכתב על ידי ohad kamin 540
מונופולין השואה ב נכתב על ידי ohad kamin 458
מונופולין השואה נכתב על ידי ohad kamin 513
מה עם האנגלים? נכתב על ידי ohad kamin 419

נתונים נוספים