37 א שנאת ישראל

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
לעשות חשבון עם ספרד נכתב על ידי ohad kamin 878
מה או מי? נכתב על ידי ohad kamin 901
בידי הנוצרי נכתב על ידי ohad kamin 915
בעיית הפליטים היהודיים נכתב על ידי ohad kamin 954
התבוללות באמצעות אלימות נכתב על ידי ohad kamin 875
חשבון ישן נכתב על ידי ohad kamin 935
תרומת החיה נכתב על ידי ohad kamin 1008
מונופולין השואה ב נכתב על ידי ohad kamin 918
מונופולין השואה נכתב על ידי ohad kamin 944
מה עם האנגלים? נכתב על ידי ohad kamin 861

נתונים נוספים