הפרד ומשול

 

הפרד ומשול

זה לא התחיל עכשיו; אני קורא על המאורעות בישוב בזמן המנדט הבריטי ואני רואה איך פעם אחר פעם משתפים פעולה הבריטים עם הערבים כנגד היהודים.

יש לעמוד על הקשר הזה ולפרסמו – יש לאחד מידע זה עם העובדה שהבריטים כנראה הפעילו במודע – ובגדול – את שיטת ה"הפרד ומשול" שבה מינו יהודים כדי שיכשילו יהודים אחרים בשל נאמנות כפולה, מה שכנראה נעשה היום גם על ידי מחלקת המדינה האמריקנית.

הנוסחה פשוטה: יהודי שעלה לגדולה ישתדל להראות שאיננו בעל סנטימנטים מיוחדים ליהדותו, דבר שמשמעותו השתמדות רוחנית לא רשמית כי היהדות, ביסודה, אין משמעה גינונים חיצוניים, כמו אלה של הדיפלומט, אלא כושר פנימי של יכולת הרוח להתייחס למציאות.

נתונים נוספים