מה עם האנגלים?

 

מה עם האנגלים?

הגרמנים משלמים עדיין את שעשו אבותיהם וסביהם לפני מחצית המאה. אך מה עם האנגלים? האם נמחלו להם עוונותיהם כלפינו? האם מה שעשו נגד עם ישראל לפני קום המדינה נשכח ונסלח?

האם אין זו הסיבה לכך שבלייר מארח את נשיא האומה האוייבת, את השותף למותם של מאות נרצחינו בלבנון, ונותן לו פתחון פה בטלויזיה הבריטית?

האם נשכח להם את רצח בנינו ואת עינויהם? האין הנסיון מלמדנו כי מחילה לרוצחים היא הזמנה לרצח הבא? ואם מישהו סלח, מיהו? ומי נתן לכם זכות למחול? בשם מי?

רק לנרצחים ולמעונים ולנבגדים ולמושפלים הזכות לסלוח – אם בכלל – לרוצחים, למענים, לבוגדים ולמשפילים. במקורותינו נאמר: מודה ועוזב ירוחם. אך לא ידוע על שום איש אנגלי שהודה או עזב...

נתונים נוספים