תרומת החיה

 

תרומת החיה

ערפאת סיפק את התירוץ המודרני לחיסול יהודים. במובן זה הוא היה יורש אמיתי של היטלר וסטאלין, שלהם היה רק תירוץ מקומי-מעשי, הכפוף לצרכים מקומיים. ערפאת סיפק לעולם את התירוץ הגלובאלי, אשר הציג את היהודים כמדכאים בפועל וככאלה הראויים על כך לענישה. כתוצאה מפעולתו, שום עם בעולם איננו חשוף כל כך לחיסול ממוקד של כל יחידיו – ואין זה משנה אם מדובר בגברים, נשים זקנים או טף – מאשר, היום, העם היהודי. זה מה שהשיג ערפאת – ומדינת ישראל, למעשה, סייעה לו בכך.

נתונים נוספים