התבוללות באמצעות אלימות

 

התבוללות באמצעות אלימות

האלימות המכוונת נגד מסורת ישראל, המהווה היום חלק אינטגרלי מחברתנו, היא לא רק תוצאת פעולה של 100 שנות שמאל יהודי למטרות פוליטיות של תמיכה באויב הערבי, אלא גם פעולה המכוונת למגמת השגתה של מטרה אידיאולוגית: השמדת הזהות היהודית על ידי הטמעתה באנושות. למעשה, אין דבר שישמח יותר את אויבי ישראל של היום מאשר ויתור של העם היהודי על מורשתו ה"אנכרוניסטית"...

זהו פשר הדחיפה המתמדת של כוחות רעיוניים של התרבות המקומית לרעיונות כאילו-אוניברסליים, שאינם אלא תוצאה של השפעה נוצרית המלובשת במחלצות של תיקונים חברתיים דוגמת הסוציאליזם. בשל בורותו של השמאלן אין הוא מבין שמקור ההתנגדות להון נמצא כבר בנצרות, ולפיכך שבפעולותיו למען קידמה, שלום והומניזם, סיסמאותיה של הכנסיה, הוא משרת את מטרותיה הדתיות של אנטישמיות עתיקה.

מכך יוצא שהיהדות, הסובלת מזה שנים רבות מאלימות רבה (המחוזקת פילוסופית על ידי הנצרות והאיסלם) תנוצח על ידיה של מגמה זו או תנצח אותה. בינתיים נראה שבמערכה הנוכחית היא מנוצחת, במיוחד בישראל גופה, שבה מחד מבוססים סדרי הממשל על אלימות ועל פגיעה בזכויות האדם ומאידך נמנע הממשל מלהגן על זכויות היהודים הנמצאים בה מפני אויבים מחוץ, המאוחדים ברצונם לטשטש את הזהות היהודית בתירוצים הומניסטיים.

 

נתונים נוספים