מה או מי?

מה או מי?

בעבי הקורה של הויכוח בנושא הדת והיהדות בישראל ניתן לשמוע מדי פעם קולות המעלים סימני שאלה לגבי שאלות כמו "מהי היהדות?" "מה זה דת?" ו"מה היחס בין דתיות ליהדות?" ועוד לפני שעולות תשובות לשאלות אלה מתעוררות אי הסכמות לגביהן כשאלות.

בעיות לא פחותות, אם כי צעירות יותר, ניתן לפגוש ביחס לנושא של "חילוניות", שרבים מן הלא-דתיים אינם מוגנים לחבוש עליהם כהגדרת זהות ושוב קשור הדבר לכך שלא ברור מה זה אומר להיות חילוני וגם מה היחס בין שם תואר זה ל"יהודי".

על השנאה הקיימת בישראל ליהדות (לא בישראל קוראים לזה אנטישמיות) ועל הנסיון של ה"חילוניות" להתחמק ממנה על ידי ביטול ה"דתיות" ניתן לומר כי קודם כל צריך לךברר מי – אם בכלל – מסכים לכך ש"להיות דתי" או "להיות יהודי" בכלל דומה.

בזמן שרבים הם שומרי המצוות או שומרי המסורת הרואים את הרעיון של להיות יהוידי כזהות בעלת אופי עובדתי הכרחי, יש רבים – וחלק גדול מהם אינננו מזדהה עם רעיונות המסורת – שאינם רואים את עצמם כמזדהים עם רעיונות המסורת או כמבינים אותם, מה שמבחינתם איננו מאפשר להם להסכים עימם – ולרוב אין הם חשים שיכול אדם לקבל עליו דבר כמו "זהות רעיונית" שעולה בקנה אחד עם זהות ביולוגית.

אם יש דבר כמו זהות יהודית אשר איננה כפופה להסכמתו של היחיד הנושא אותה, ואשר שייכת לו כפי שזהות טבעית שייכת לבעל חיים, ניתן לומר על כך שאדם יכול לפעול הרבה כדי לנסות ולהשיל מעליו את אנושיותו ואף להצליח בכך במידה גדולה אך כל כמה שינסה הוא איננו יכול לשכנע אפילו חתול שהוא אינו אדם.

במלים אחרות: יש גבול הכרחי למידת היכולת שלי לשנות את מה שנמצא בין מרכיביה של אישיות הקיימת במציאות (כולל בי עצמי) – וכדאי, לפני כן, שאחליט באופן שברור (לי, לפחות) במה מבין הדברים שקיימים בי יכול אני לשלוט באופן רצוני.

החלטה זו חשובה לי כדי שאדע מה יכול אני לעשות עם חיי עוד לפני שאני מניח את עצמי על מסלול של חיים. אין זה כדאי שאחשוב על עצמי כעל בעל יכולת שאיננה ברשותי; פיתוח של יכולת כזו יהיה פשוט מתכון להשקעה לא טובה, שלא תניב רווחים.

אם להיות יהודי זה דבר שיש ברשותי מבלי שיש לי בחירה לגביו כמו, למשל, נקודות זיכוי במשרד הפנים של מדינת ישראל, כדאי שאני וכל מי שקשור אלי מבחינה משפחתית יידע על זה. כי אפילו אם אינני מסכים עם הצדק שיש בכך (אם בכלל) כדאי שלא אהיה במצב שבו היה יהודי בגרמניה של שנת 1939...

נתונים נוספים