לעשות חשבון עם ספרד

לעשות חשבון עם ספרד

שואת יהודי גרמניה עקבה אחרי השואה הספרדית בכך שהיא קיבלה השראה מגירוש ספרד שנעשה לאחר ותוך כדי תקופה ארוכה של התעללות האינקוויזיציה הנוצרית המקומית.

לא היתה זו הפעם הראשונה או היחידה שעם ישראל עבר גם שוד ערכים טהור במסווה של מלחמה דתית, כאשר גם ההמונים משתתפים בפגיעה ביהודים, שבה הם מביאים לידי ביטוי את רגשותיהם נגד היהודים אשר הצטברו בעקבות הסתות אנשי הכנסיה המקומיים שלהם.

תוצאת הפשע הספרדי נגד העם היהודי היו שכל העושר החומרי של ספרד, שהיה תלוי בחיי הכלכלה שפעלו לא מעט בזכות היהודי הספרדי, התדלדלו כשהיהודים בורחים להולנד, לצפון אפריקה ולמקומות מקלט דומים ותרבות ספרד נמחקת, למעשה, ככוח מוביל מעל המפה.

לאורך כל העידן שאחר כך היגרו היהודים לאירופה, לאמריקה ולקצווי העולם הרחוקים, מה שהחל, למעשה, את איוש היהודים באמריקה ואת מסעותיהם של חלק מהם לישראל, כאשר הכנסייה הקתולית איננה מרפה מטרפה ומסיתה את ספרד לנצל את האינדיאנים באמריקה הדרומית ואת השחורים באפריקה לצורך סחר עבדים.

השואה היהודית בספרד, אשר לוותה בהפקעת נכסים גדולה, נרשמה על ידי שרידי הקהילה היהודית-ספרדית באופן מפורט למדי (אף כי לא בכל מקום) וחלק מרשימות אלה עדיין שמור בידי יורשיהם של המגורשים הנשדדים. החומר הזה אמור לשמש כבסיס לתביעה של העם היהודי נגד העם הספרדי ונגד הכנסיה הקתולית בהקדם האפשרי.

נתונים נוספים