משנה מקום

משנה מקום

לעתים סוברים אנו שעבור בן עמנו החיים בארצות שאינן ישראל היו יכולים להיות חיים טובים יותר. זה בטוח שאם לא היינו פה אז כל מה שקורה לנו פה לא היה קורה לנו פה – אבל היה קורה משהו אחר, ואין דרך להבטיח שלא יותר גרוע. השואה היא דוגמה אחת – אבל אל לנו לשכוח כי העם היהודי סבל במשך דורות מחיים בגלות ובה שואות פרטיות איומות, שאין דרך אמיתית להשוותן לשואה כוללנית של עם שלם.

נתונים נוספים