היהודי כגזלן בהסטוריה

היהודי כגזלן בהסטוריה

לאורך מאות שנים נהגו הנוצרים והמוסלמים ולאחרונה הצטרפו אליהם חוגי השמאל הישראלי לקשור בין יהדות וגזל. בעולם האנטישמי בכלל ובישראל בפרט, ביחד עם חוגים פוליטיים שרואים את שומרי המצוות כמתנגדיהם, נהגו הם תמיד להאשים את היהודים הדתיים בתאוות בצע ובגזל. ביחד עם זאת, תוך הסתמכות מתנגדי היהדות על ההנחה הנפוצה בתרבות האומרת שיש סתירה בין ערכי רוח נאצלים לערכי חומר, הם גורסים כי לפיכך יש בעצם העובדה שהיהודים קשורים לעושר חומרי ולעניני ממון הוכחה לכך שמבחינה דתית ורעיונית הם חוטאים מה שמשתלב עם התיאוריה הנוצרית הרואה את העם היהודי כחוטא שנענש ואת עצמם (ואת יחסם ליהודים) כחלק מתהליך ענישה זה.

למעשה זהו היסוד שעליו בנתה הנצרות הקדומה כבר מימיה הראשונים את מתקפתה נגד היהדות. כי כבר בספרה "הברית החדשה" מוקיע משיחה את היהודים על כך שהם "מעיזים" לעסוק בכספים ליד בית המקדש, מה שמהווה מבחינת נקודת המבט הנוצרית, הרואה את הכסף כשורש כל רע, פגיעה בקודש. בעולם הנוצרי היה הכסף לסמל החומר וככזה הוא נתפס כמנוגד לרוח. ברוח רעיון זה, המפריד בין קודש לכסף, נהוג בעולם המערבי להפריד בהקשרים שונים בין אידיאלים לכסף כמטרות שונות ואף מנוגדות של פעולה.

בספר היסוד הנוצרי "הברית החדשה" מחייב ישו את כל מי שחפץ להצטרף לקהילתו לוותר על רכושו הפרטי ולתרום אותו לקהילה. בכך נעשית, מן הסתם, ההתקפה הראשונה על הקנין הפרטי ולמעשה זו ההצעה הראשונה לקידוש עקרון הקנין הקבוצתי המהווה יסוד לקומוניזם – והיא עולה בקנה אחד עם הדגשת הרכוש החברתי כבעל ערך מוסרי ביחס לרכוש הפרטי. כך קשרה הנצרות כבר לפני 2000 שנה את הכסף והרכוש הפרטי עם תאוות בצע ועם היחידאיות כהיבטים של מוסריות שלילית והכשירה את הקרקע להוקעה הקיימת עד ימינו של פעולת האדם למען עצמו כמנוגדת לפעולה למען תועלת חברתית.

לגישה זו יש השלכות כלל-תרבותיות בהתאמה לכך ניתן, לעתים מזומנות, לשמוע לאחר מעשה פשע כי יש מי שמוצא לנכון לקבוע אם נעשה הדבר ממניעים לאומניים או פליליים. גם קביעה זו מחלקת את אוכלוסיית הפושעים ואת טבע הפשעים לשניים: הפשעים המתבצעים על רקע לאומני נחשבים לכאלה שנעשים על יסוד רעיוני כזה של אידיאלים - ועל כן מקבלים כבוד מיוחד ולו רק בשל כך שמבצעיהם לא פעלו למען כסף ולכאלה אשר נעשים מטעמים פליליים, מה שמשמעו שרצונם של הפושעים היה להשיג רווח חומרי כלשהו ממעשיהם.

למותר לציין כי בשל תלכיד מושגי זה, הכורך יחדיו מכלול היבטים החל מתחילת הספירה הנוצרית ועד ימינו, מוקע כל יחיד הנתפס בפעולה "אנוכית" (כלומר: למען עצמו) וגם, מבחינה הסטורית, היהודים שיכולתם הטובה בתחומי מדע, כלכלה וכספים קידמה אותם לאורך ההסטוריה מבחינה חומרית ואיפשרה להם לתפוס עמדות של כוח והשפעה בעולם כולו, הואשמו לעתים מזומנות כלא מוסריים בשל כך. בעידן של מדינת ישראל היה זה רק ענין של זמן עד שימצאו חוגי השמאל העולמי והמקומי לנכון להאשים את העם היהודי ה"גזלן" בהפקעתה של ארץ ישראל מידי הערבים.

נתונים נוספים