המורשת הנאצית

המורשת הנאצית

על הרעיון שעדיין עימנו

70 שנה אחרי התחלת המלחמה העולמית, על אף שגרמניה הנאצית נוצחה בה ומנהיגיה נעלמו מן העולם, לא חוסל ונעלם מן העולם הרעיון הנאצי המרכזי שלמורשתו יש עדיין סימני חיים רבים בעולם של היום. מדובר ברעיון היסוד האנטישמי הקורא להשמדת העם היהודי.

למותר לציין כי השאיפה להשמיד את העם היהודי וההשקפה שעליו היא מבוססת, הרואה את היהודי כאויב האנושות, עדיין חיה וקיימת בעולמנו. את כל הטיעונים הנאציים נגד היהדות, אשר הושמעו על ידי היטלר בנאומיו ששודרו לעשרות מליוני בני העם הגרמני ניתן לשמוע היום מפיהם של אנטישמיים רבים, שחלק מהם חיים במדינות האויב של ישראל וחלק חדשים(*).

בעולם המערבי קיימת חסימה חוקית של כל תעמולה נאצית, וזו דוחקת לקרן זווית ארגוני שוליים כמו קבוצות ניאו נאציות ומעמידה לדין מכחישי שואה. אך צריך להיות נאיבי כדי לחשוב שהאיומים שנשמעים מאירן נגד ישראל ודברי השטנה שמושמעים ברשת החופשית נגד בעלי הון יהודיים הפוגעים בכלכלה העולמית צומחים בחלל רעיוני ריק. עובדת היותו של "מיין קאמפף" רב מכר בעולם הערבי היא רק חלק מההערצה הברורה שיש בעולם הערבי כלפי מפעל חייו של היטלר.

בזמן שבו תמהים אנשי הרוח של האנושות על עצם העובדה שגרמניה התרבותית נפלה למלכודת הברבריות הנאצית רואים זאת שונאי העם היהודי להיפך: כעובדה המוכיחה את גדולתה של תרבות גרמניה; ממבטו של האדם האנטישמי זכו הנאצים להנחיל לעולם בפעולתם נגד העם היהודי מורשת מפוארת. ואין לפסול על הסף קשר בין דבר זה לעובדה שמתווכים גרמניים מצליחים להגיע ליעילות גדולה בכל מקרי המו"מ שהתקיימו בעידן האחרון בין ישראל לאויביה.

בהקשר התיווך הגרמני בעסקת שליט נאמר כי אנשי החמס סומכים על הגרמנים ומאמינים להם וקשה להימנע מהמחשבה שיחס חיובי זה הוא, למעשה, יחסם של החובבים אל אנשי המקצוע; מה שהם, שונאי ישראל בעזה, מבצעים טפין טפין, הצליחו הגרמנים לבצע במלחמת העולם בצורה מקצועית, שיטתית ו"תעשייתית". העובדה שרבים הם הגרמנים שאינם רואים כך את הדבר איננה רלוונטית לרוצח הערבי; זה אינו יכול שלא לחוש הערצה כלפי העם והתרבות הגרמניים על חלומו שהגשימו.

ויש הרבה מן המורשת הנאצית בעצם היחס שמקבלים היום רוצחי היהודים מהמתווכים הגרמניים: זה שהגרמנים רואים באנשי החמאס צד לוחם בעל מעמד לגיטימי על אף היות החמאס ארגון של רוצחים, ועל אף העובדה שבפעולות כמו פרשת שליט הפרו המחבלים את כל המוסכם בעולם החופשי לגבי כללי התנהגות ראויה בעת מלחמה, עולה בקנה אחד עם ההפרות הרבות של הסכמים בינלאומיים שביצעו הנאצים במלחמתם נגד בנות הברית לפני 70 שנה. לפיכך, מבחינת שונאי ישראל המורשת הנאצית לא מתה עם תבוסת גרמניה הנאצית ומלחמת העולם נגד העם היהודי נמשכת בכל עוז.

(*)חלק מהאחרונים, כנראה מבלי דעת, אף נמנים על אזרחיה היהודיים של מדינת ישראל. אף כי הם אינם שואפים להשמדת העם היהודי גם הם סוברים, כמו הנאצים ושאר האנטישמים של ימינו, כי היהודי הוא רודף בצע, תככן, בוגדני ואויב האדם. הם מבטאים עמדות אלה בהתנגדותם ל"כיבוש" הישראלי ולעוול שלדעתם מבצעים המתישבים היהודיים.

 

נתונים נוספים