שואה

 

שואה

כל פעם שמת אדם חף מפשע זוהי שואה. אין שואה גדולה יותר ממותו בלא-עת של אדם. כל אדם משול לעולם מלא, ומותו הוא מפלת עולם לעצמו, לקרוביו ולעמו. אבדן חיים הוא אבדן הכל; שאל את אלה שאיבדו אדם קרוב. אדם אחד הוא עולם שלם; לשואה, די באחד. אינך צריך 6 מליון כדי להתחיל לספור שואה. שואה אינה ענין של מספרים.