הכזב

 

הכזב

אין זה פלא שבכל פעם שהיהודים מנסים לומר שאין הם מבינים מדוע שונאים אותם כי הם כמו כולם, שונאים אותם דווקא ומאשימים אותם ברמאות, כי הם באמת לא כמו כולם אלא הרבה יותר – וזו הסיבה שבגללה שונאים אותם.

מנקודת מבט זו אלה שהומתו בתאי הגאזים לא היו סתם אנשים אלא בני האדם הטובים ביותר שהיו קיימים אי פעם, שמבחינה מוסרית היו החלק הנעלה של האנושות.

לפיכך הטרגדיה של השואה איננה רק במותם של בני אדם אלא במצב שבו הגיעה האנושות למצב שבו הומת החלק המשובח ביותר שלה. על רקע זה ניתן להבין כי שונאי ישראל – המכירים באיכותם המוסרית היסודית של היהודים – רואים ב"הצטנעותם" הוכחה להכחשתם את הפשע ויסוד להאשמתם שוב בכזב.

נתונים נוספים