גיבור לזמן קצר

גיבור לזמן קצר

סיפור ששמעתי על מקרה שהיה בתקופת השואה הוא על איש שעמד ביחד עם אשתו, כשילדיהם על ידיהם, בתוך שורות בני אדם שחיילים נאציים ציוו עליו לעבור לשורה אחרת – והוא סירב.

חיילים נאציים אמרו לו לעבור לשורה אחרת מזו שבה היתה אשתו ובשל כך הוא נורה ונהרג. הסיפור סופר לבנו מאוחר יותר בדמעות של צער, זעזוע והערצה – כי זה היה אחד ממקרי הגבורה הבודדים שבהם, אל מול נשק שלוף, סירב אדם לציית לדבריו של אויב חמוש שאיים עליו.

נרא לי שאולי, אולי, אולי, אם הכל היו מתנהגים כך, אם אף פעם לא היו בני אדם מצייתים להוראה שאומרת להיות לזמן קצר רחוק ממי שאתה אוהב ולא להיות עם מה שאתה אוהב, הדברים בעולם היו נראים אחרת: טוב יותר.

הגיבורים שבינינו, שהם אלה שמראים לנו את הדרך, חיים לפעמים חיים קצרים יותר, אך הם תמיד תמיד מאושרים יותר - ובדרך כלל גם כואבים הרבה פחות...

נתונים נוספים