השואה הסוציאליסטית

השואה הסוציאליסטית

במוקדם או במאוחר, לקראת יום השואה, תהיה חובה עלינו לספר לדורות הבאים איך הושלמה מלאכת הנציונל-סוציאליזם גרמני נגד העם היהודי שהתחילה בשנות השלושים של המאה ה20 על ידי הסוציאליזם הישראלי שנמשכה עד המאה ה21.

נתונים נוספים