1 ו א 2 קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
המודעות לאגואיזם נכתב על ידי ohad kamin 485
תצפית מורחבת נכתב על ידי ohad kamin 563
תנאי הרווחיות נכתב על ידי ohad kamin 571
תביעה ובקשה לזכות נכתב על ידי ohad kamin 511
שרשי האלימות נכתב על ידי ohad kamin 460
שלי נכתב על ידי ohad kamin 543
שיפוט צודק נכתב על ידי ohad kamin 600
ראיית עתיד נכתב על ידי ohad kamin 750
קדושת חיי אדם נכתב על ידי ohad kamin 709
צרכנות אובייקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 459

נתונים נוספים