1 ו א 5 אמנות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
טבע ההכרה האנוכית נכתב על ידי ohad kamin 362
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 407
השיפוט המציאותי נכתב על ידי ohad kamin 386
אמת, נטורליזם ורומנטיציזם נכתב על ידי ohad kamin 439
יצירה נכתב על ידי ohad kamin 410
אסתטיקה, מטפיסיקה ואפיסטמולוגיה נכתב על ידי ohad kamin 407
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 407
נוסחת האמת באמנות נכתב על ידי ohad kamin 418
משימת האמנות נכתב על ידי ohad kamin 453
ביצוע נכתב על ידי ohad kamin 398

נתונים נוספים