1 ו א 5 אמנות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
טבע ההכרה האנוכית נכתב על ידי ohad kamin 457
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 509
השיפוט המציאותי נכתב על ידי ohad kamin 473
אמת, נטורליזם ורומנטיציזם נכתב על ידי ohad kamin 544
יצירה נכתב על ידי ohad kamin 508
אסתטיקה, מטפיסיקה ואפיסטמולוגיה נכתב על ידי ohad kamin 519
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 509
נוסחת האמת באמנות נכתב על ידי ohad kamin 519
משימת האמנות נכתב על ידי ohad kamin 549
ביצוע נכתב על ידי ohad kamin 502

נתונים נוספים