1 ו א 5 אמנות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
טבע ההכרה האנוכית נכתב על ידי ohad kamin 396
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 439
השיפוט המציאותי נכתב על ידי ohad kamin 417
אמת, נטורליזם ורומנטיציזם נכתב על ידי ohad kamin 475
יצירה נכתב על ידי ohad kamin 446
אסתטיקה, מטפיסיקה ואפיסטמולוגיה נכתב על ידי ohad kamin 445
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 445
נוסחת האמת באמנות נכתב על ידי ohad kamin 454
משימת האמנות נכתב על ידי ohad kamin 487
ביצוע נכתב על ידי ohad kamin 432

נתונים נוספים