1 ו א 10 יחידאיות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הכשל הקולקטיביסטי במציאות האנושית נכתב על ידי ohad kamin 458
בוני העולמות נכתב על ידי ohad kamin 470
ראשוניות כיחידאיות נכתב על ידי ohad kamin 388
צעד קטן לאדם נכתב על ידי ohad kamin 460
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 474
מהו קולקטיביזם? נכתב על ידי ohad kamin 1356
אי שוויון נכתב על ידי ohad kamin 552
חיוניות ידיעת היחידאיות נכתב על ידי ohad kamin 470
יחידאיות ותיקון עולם נכתב על ידי ohad kamin 658
עולם מלא נכתב על ידי ohad kamin 502

נתונים נוספים