1 ו א 10 יחידאיות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הכשל הקולקטיביסטי במציאות האנושית נכתב על ידי ohad kamin 565
בוני העולמות נכתב על ידי ohad kamin 578
ראשוניות כיחידאיות נכתב על ידי ohad kamin 496
צעד קטן לאדם נכתב על ידי ohad kamin 556
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 571
מהו קולקטיביזם? נכתב על ידי ohad kamin 1542
אי שוויון נכתב על ידי ohad kamin 646
חיוניות ידיעת היחידאיות נכתב על ידי ohad kamin 580
יחידאיות ותיקון עולם נכתב על ידי ohad kamin 757
עולם מלא נכתב על ידי ohad kamin 615

נתונים נוספים