1 ו א 10 יחידאיות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הכשל הקולקטיביסטי במציאות האנושית נכתב על ידי ohad kamin 502
בוני העולמות נכתב על ידי ohad kamin 515
ראשוניות כיחידאיות נכתב על ידי ohad kamin 428
צעד קטן לאדם נכתב על ידי ohad kamin 498
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 509
מהו קולקטיביזם? נכתב על ידי ohad kamin 1414
אי שוויון נכתב על ידי ohad kamin 590
חיוניות ידיעת היחידאיות נכתב על ידי ohad kamin 518
יחידאיות ותיקון עולם נכתב על ידי ohad kamin 697
עולם מלא נכתב על ידי ohad kamin 543

נתונים נוספים