אחד

 

אחד

לא כל אחד יכול להיות אחד. למעשה, כדי להיות אחד נדרשת עבודה קשה; יחיד שהוא אחד הוא יחיד שעל ידי איחוד היבטיו יכול לגרום למציאות החיצונית להתאחד עמו ולהביא את עצמו להתאחד עם המציאות הפנימית עד שיהיו שניהם לעולם מאוחד, שלם - ואחד.

נתונים נוספים