אינדבידואליזם

 

אינדבידואליזם

בחברת זמננו נהוג לחשוב "בגדול" על בעיות חברתיות, פוליטיות וכלליות, וכתוצאה מכך נשמט לעתים מן המחשבה הטיפול ההכרחי באינדבידואל - ביחיד האנושי הנמצא בכל סוג של בעיה אנושית, גדולה ומורכבת ככל שתהיה.

בניגוד לתפיסה הנפוצה המקובלת על רבים, האינדבידואליזם איננו ציון שאיפה לנוחיות ולמותרות, המהווה התפנקות של היחיד, אלא זיהויה של עובדה מטפיסית, שלעתים קרובות משמעותה המעשית רחוקה מלהיות מענגת, שלא לדבר על כך שהמאבקים הכרוכים בהבאת ביטוייו לכלל הכרה יכולים להיות מייסרים ביותר.

כעובדה מטפיסית מתבטאת הגישה האינדבידואליסטית בפוליטיקה והיא מהווה, למעשה, את התנאי לכל עובדה פוליטית שיש לאדם ענין ליצור, בשל היות היחיד הרכיב היסודי של כל סוגיה פוליטית.

ההיבט האינדבידואלי של החיים מתבטא בכל פעולה אנושית, בתוקף העובדה שהיחיד האנושי הוא הפועל, גם אם מדובר במבצע שמחייב את שיתופם של מליוני בני אדם. מבחינה זו יהיה אשר יהיה גודל המבצע שבו נוטלים בני אדם חלק – בין אם מדובר במנהליו או במפעיליו ה"קטנים" – שומה עליהם לקחת בחשבון את היותם של הפועלים במסגרתו אנשים יחידים.

אם אין מפרקים או ממירים פתרון פוליטי לבעיה חברתית - מורכבת וגדולה ככל שתהיה - עד לרמתו האינדבידואלית אין הוא מהווה פתרון אמיתי והוא יהיה אשלייתי וזמני – עד ל"פיצוץ" הבא...

 

 

 

נתונים נוספים