בירור עצמי

 

בירור עצמי

חייו של כל יחיד הם נקודת משען פוטנציאלית להנפת העולם כולו. אך על היחיד לדעת שכחלק מהעולם אל לו להוציא את עצמו ממנו. יחיד שבשל תפישות רעיוניות מוטעות נסחף לנסות ולהניף את העולם מחוץ לעצמו מאבד את העצמה והיציבות הללו ודן עצמו לחיי-עימות בינו לבין עצמו, במקום לחיי עימות בינו לבין העולם.

בכך שהוא יוצא מן העולם, היחיד מחסל את אפשרותו להיות אובייקטיבי ולמלא את התפקיד המיועד לו על ידי טבעו כמהות מציאותית. במקום לחיות כאדם המכיר בכוחו ופועל בעולם הוא הופך לאדם העוסק בשאלות בירור של מהותו העצמית במונחים הנובעים ממימד שנמצא מחוץ לעולם, אשר מטיל ספק בקיומו.

מכיוון שהמהות העצמית מתבררת תוך כדי ובאמצעות הפעולה בעולם, לא ניתן להשיג בירור כזה רק על ידי שאלה ותהיה; יש צורך לפעול בעולם ולהשיג את הנתונים לבירור ראוי של זהות עצמית מתוך תוצאות הפעולה בעולם. לכן, אדם שבוחר לתהות על מהותו העצמית במקום לפעול בעולם לא ישיג אפילו את המשימה האישית הזו.

נתונים נוספים