היחיד

 

היחיד

היחיד הוא היסוד לכל התבוננות על מה שקורה בעולם. הוא מקור הכוחות והוא גם מקור ההתבוננות והשיפוט. הטרגדיה העולמית היא מסירת מנדט השיפוט של היחיד על יסוד החלטה שלו לאחרים - ולא ליחידים מסויימים אלא למי שנראה לו מייצג את הכלל, בזמן שהכלל איננו קיים מבחינה אובייקטייבית כישות עצמאית ולכן אינו קיים, למעשה, בכלל.

נתונים נוספים