היחיד וזכויותיו

 

היחיד וזכויותיו

בזמן שמושג זכויות האדם מבחין זכויות שמקורן מטפיסי ביסודו, מתייחס מושג זכויות היחיד יותר לעובדת היותו של היחיד האנושי יחידת ההתייחסות הפוליטית שאליה מתייחס המנגנון הפוליטי העכשווי, להבדיל מתאי משפחה או קבוצה אנושית מסוג אחר. לפיכך, כשמדובר בזכויות היחיד מדובר בעיקר בזכויות פוליטיות, הקשורות להתארגנות מדינית מסוג מסויים, האופיינית למדינות המערב בדורנו. בהקשר זה, מדינה מודרנית מבוססת, לרוב, על זכויות היחיד כי מדינה מודרנית מבוססת על התארגנותם של בני אדם יחידים. מדינה כזו היא מדינה של יחידים אנושיים המודעים לעצמיותם ולכך שזו כוללת זכויות הנוגעות במיוחד ליחידי האדם.

זכויות היחיד הן, לפיכך, השדה שבו מתרחשת רכישת זכויות בכל תחום שהוא, לרבות זכויותיה של קבוצה. זו, לצורך הענין, מאחדת מספר של יחידים ואת זכויותיהם כיחידים לכדי כלל המאוחד כזכויותיה של הקבוצה. בהקשר זה, כל הצהרה על בעלות משותפת לגבי מאפיין קבוצתי, צריכה להיעשות לפי הסכמה המערבת את היחידים הכלולים בקבוצה.

בכל מקרה, אין, בשום הקשר פוליטי, אפשרות להתנתקות או להתעלמות ממעמדו של היחיד האנושי כמהות וכמושג יסודיים. זהו התנאי היסודי, המטפיסי והפוליטי כאחד, לכל התארגנות אנושית, תהיה גדולה ככל שתהיה. את מקומו של היחיד האנושי יש לראות כספרה 1 בעולם המתימטיקה – כלומר כמה שכל מספר אחר המופיע בנוסחותיה, יהיה אשר יהיה, הוא מכפלה שלו.

נתונים נוספים