היחיד כעורק חי

היחיד כעורק חי

היחיד לכלל, כמו האנושות ליקום, הוא צינור העברה – וכמו שכל גוף האדם ישתבש במהלכו גם אם רק וריד אחד ייפגם בו, כך יש לשמור על כל יחיד כעל יקר מכל. חריר קטן במיכל דלק ירוקן את כולו, וריד דם דקיק אחד, אם ייפתח, יקיז את דם הגוף כולו – וכשמדובר בבני אדם, אין אנו יודעים מי מבין בני האדם הוא עורק ראשי או נים, חריר או שפך גדול, ומי מבני האנושות הוא ערוץ קטן המסייע ללב, עורק ראשי או, אולי, משאבת חיים גדולה כמו הלב עצמו.

נתונים נוספים