היחיד כעקרון

 

היחיד כעקרון

פגיעה באדם אחד היא מעשה פשע שאין למעלה ממנו. אסור לחשוב שכאשר יותר מאדם אחד נפגע נעשה כאן פשע גדול יותר מפגיעה באדם אחד. אין כאן הכחשה של העובדות שבמישור החומרי אלא עמידה על העיקרון שבכדי לטפל ביעילות במציאות יש לטפל בה ברמה של עקרונות ולא להיסחף אחר תגובה רגשית למראה זוועה זו או אחרת.

תגובה רגשית איננה שקולה לעיקרון מופשט ואיננה מעשית כמותו. לא רק שרעיון מעשי יותר אלא שתגובה רגשית, אם בכלל יש לה ערך מעשי, הרי הוא מסוכן ביותר ולא ניתן לסמוך עליו לצרכי פעולה.

כפי שנאמר על ידי חכם אחד, אין דבר מעשי יותר מרעיון טוב ורעיון טוב מיוסד על עיקרון טוב. חיי אדם הוא עיקרון העל, מושג העל שלאורו עלינו לכוון את פעולותינו: שיפור והגנה של חיי אדם אינם יכולים להיקנות במחיר פגיעה בחיי אדם.

אם אנו חושבים כך, אז מה שלחמנו עבורו איננו חיי אדם אלא חיי מספר בני אדם, ועיקרון זה הוא, כבר, עיקרון אחר, האומר שממספר מסוים של בני אדם אסור לקחת סיכונים אך מתחת למספר זה מותר להקריב אנשים יחידים.

ואז נשאלת השאלה: מי מוכן להיות בחוץ? מי מוכן להיות בין אלה שעליהם ניתן לוותר, כי הם "רק" מעטים?

אם נבין בחברה שלנו את משמעותו של ענין זה, ייזמו אנשים יציאה למלחמה לא כדי לשחרר אדמות כבושות (פלשתינים) או מקומות קדושים (נוצרים) וגם לא עמים אלא בני אדם מעול משעבדים ומעולן של כל צורות הפגיעה בזכויות היחיד שעל הכוכב – כי הן אלה ששומרות על רוח האדם והן, בסופו של דבר, אלה ששמרו תמיד על המין האנושי.

כל עוד קיימת באנושות הדאגה לאדם היחיד והרצון לסייע לאדם זה אפילו במחיר גבוה יש עתיד חיובי וזוהר לאנושות בעולמנו.

נתונים נוספים