השופט

 

השופט

מי יכול לשפוט? כל אחד. כל אחד יכול – וכל אחד צריך לשפוט, חייב לשפוט. האדם הוא יצור שופט – ובחברה מוסרית הוא מפעיל את כושר השיפוט שלו בהקשרים הנכונים.

כדי לשפוט מצוייד היחיד האנושי בתודעה יחידאית, העולה מבחינת יכולותיה על כל הרכב קיים אחר של ידיעה בעולם. מבחינה זו שני שופטים אינם מבטיחים שיפוט טוב יותר מאחד כי כאשר מדובר בשיפוט לא מדובר בכמות אלא באיכות.

למעשה, היחיד – גם כאשר הוא איננו המומחה הגדול ביותר בתחום שבו יש לבצע שיפוט – הוא הפוסק הראשי והערכאה העליונה. כי יהיה אשר יהיה זה שמעניק לו מחוכמתו, נסיונו ומן הידע שלו, יהיה זה היחיד בעל הענין מי שיקבע ויחרוץ דין.

נתונים נוספים