זהות, יחידאיות, אנוכיות

 

זהות יחידאיות אנוכיות

כל הדיבורים נגד זהות עצמית, יחידאית ואנוכית מכילים סכנה עצומה בשל היותם מנוגדים לטבע. משמעותם כטיאטואו מתחת לשטיח של נחש ארסי, בשל אי הרצון להתמודד עם קיומו, על כל ההשלכות שנובעות מקיום זה. אם האדם, בעל זהות עצמית, יחידאית ואנוכית, מסרב להכיר בעובדות אלה, הוא מסרב להכיר במציאות וזו תקיא אותו מתוכה.

נתונים נוספים