חשיבות היחידאיות

 

חשיבות היחידאיות

היחיד חשוב. מעשיו של היחיד חשובים. לא פחות משני אלה חשוב שיהיה היחיד מודע לחשיבותו, כי ללא הכרה זו, ברמה או אחרת, יהיה היחיד ללא יחידאיות אנושית אמיתית. החשיבות העצמית המציאותית של היחידאיות המודעת היא היסוד לכל פעולה בעלת חשיבות עולמית – יחידאית או חברתית - ועל כן היא המבוא ההכרחי לתיקון העולם.

נתונים נוספים