עולם מלא

 

עולם מלא

העובדה שאני עושה דברים אחרת קשורה למהותי וזו כוללת את החלטותי, מגמותי ומצבי האינטלקטואלי. כל אלה שונים משל כל אחד אחר. זוהי הסיבה שאנו צריכים לעשות את הערכותינו בצורה הקשרית והקשרית בלבד - כי אותה עובדה יכולה להיות חיובית עבורי ושלילית עבור אדם אחר.

זוהי גם הסיבה שהאגואיזם הכרחי וחיוני לאדם. רק האנוכיות יכולה להבטיח התקדמות וגדילה אמיתית של היחיד כי זו חייבת להתבסס על ידע שיש ליחיד בעקבות בחירתו שלו, שכן זו הדרך היחידה שבה יכול היחיד לרכוש ידע, גם אם הוא כזה שהושג על ידי אחרים – על ידי הסכמתו ואישורו את הידע באמצעות בחירתו שלו.

ביסודו של דבר, ידע איננו יכול להיות מועבר בהשאלה או על ידי חיקוי חיצוני של פעולותיו של מי שיודע. על ידע להיות מועבר, נלמג ונבחן באמצעים של רצון, תשוקה, צורך ושאר הכוחות המזוהים עם היחידאיות. ידע לא יכול להיות מועבר בהשאלה מישות מורכבת אחת לישות מורכבת אחרת רק על בסיס העובדה שלפני כן פעלה בישות המקורית.

בשל העובדה שכל ישות היא הקשר שונה – או, כפי שנהוג לומ: עולם מלא כשלעצמו – שומה על היחיד, גם כאשר הוא רוצה ללמוד מאחרים, לבחון את הידע שלהם באמצעות רוחו היחידאית כדי לעמוד על יעילותו של ידע זה בהקשר הייחודי של עולמו שלו, אשר איננו ניתן לחיקוי או להחלפה.

נתונים נוספים