בוני העולמות

בוני העולמות

המעשה היחידאי כיסוד

בעולמו של האדם בולטים המעשים המיוחדים והגדולים יותר מפעולותיו לסיפוק צרכי היסוד שלו בחיי היום-יום, אף שדווקא האחרונים מצליחים להוות את יסודות ההישגים האנושיים הגדולים ביותר, כי ביסוד כל מפעל גדול נמצאים מעשיהם הפשוטים של בני האדם הרגילים, כפי שכל עיר גדולה מכילה מספר עצום של בתים פרטיים בעלי אופי יחידאי. וכך הוא הדבר לגבי כל המעשים האנושיים הגדולים, אשר ביסודם ניתן למצוא תמיד את הפעולות הפשוטות של בני האדם ה"קטנים" הפועלים כדי לממש את מאווייהם הפרטיים ולרוב אינם מחזיקים ביומרות כמו בניית עולמות חדשים, אף שזה מה שהם עושים.

 כל הפעולות האלה מתחילות במחשבה היוצרת, שראשיתה במציאות פתרונות הגותיים לבעיות יסוד, המשכה בניסוחם והגדרתן באופן מילולי מגובש ומדוייק במסגרת דיבור עליהם בחברה וכתיבת הדברים בדרך שניתן יהיה לקראם, וסופה ביישומם של בני האדם שפוגשים בהם במציאות המעשית. כל מכלול הפעולות הללו צריך להיעשות על ידי בני אדם יחידים, כל אחד בתחום התמחותו שלו, כאשר הפעולה כשלעצמה מוערכת על ידו כמוצדקת גם אם אין הוא רואה בבירור את מידת התיקון המסויים שנובע כתוצאה ממנה.

 דבר זה נובע מגישה הרואה את המהלך הלא ברור של ההתפתחות המציאותית של ערכים כדרך הראשית שבה עובדת המציאות בכלל והחברה האנושית בפרט כמנגנון פעיל, שבמהותו מביא לידי פעולה מעשית את הרעיונות המופשטים, בדיוק כפי שתהליכי הכלכלה מהווים את יישומן של רעיונות ויוזמות בעולם הכלכלה האנושי בעולם כולו.

 בסיכומו של דבר מדובר בכך שראשית לכל מהווה רוח האדם את השלב הראשון של הפעולה, הנפתח במחשבות ובאמירות שחלק גדול מהם איננו מזוהה כבעל השלכות משמעותיות בתווך הכולל של הדברים במציאות. למעשה, אין הרעיונות החשובים ביותר – בעיקר בשל הקושי להבינם – מוצאים לעצמם הערכה מצידם של בני אדם רבים בתחילת הדרך. כפי שקורה רבות באמנות, נותרות רבות מהיצירות הגדולות לא מוערכות בחברה האנושית, לעתים עד אחרי שנים רבות מאז היווצרן לראשונה.

ועם זאת, דווקא יצירות האמנות – מבין מעשיהם של רוב בני האדם – הן הבולטות יותר ביחס לשאר הפעולות היום-יומיות, כי הן תופסות את תשומת לבם של רבים עם הצגתן הראשונה. לעומתן, קשה להעריך דווקא את מה שקיים בחובו ברבים מהמבצעים המעשיים שאופייניים במיוחד למפעלים בעלי מטרה כלכלית באופיה, אף שלעתים מזומנות מתגלים אלה כבעלי השלכות גדולות ביותר עם חלוף הזמן לתועלת רבים מבני האדם.

כך גם איננו יכולים לתאר לעצמנו מפעל אנושי, גדול ככל שיהיה – כמו הקמתה של ארה"ב באמריקה, שארכה לא יותר ממספר מאות שנים – מבלי לקחת בחשבון את תנועת ההגירה לעולם החדש, שהיתה מורכבת ממהגרים יחידים שהחליטו לערוך מסע של שחרור עצמי באופן פרטי ומבלי להזדקק לשום סוג של תמיכה חיצונית על ידי גוף פוליטי. פעילות זו של בני אדם יחידים, שכל אחד מהם פועל כדי להגשים את מטרותיו, איש איש למען עצמו, מטרותיו ומשפחתו הם שיצרו במשותף עולמות שלמים של תרבות, שקובעי דמותה באו מתוכה.  

 

נתונים נוספים