הכשל הקולקטיביסטי במציאות האנושית

הכשל הקולקטיביסטי במציאות האנושית

שום מהפכה קולקטיביסטית לא תצלח, כי המציאות האנושית מורכבת מכדי שאפשר יהיה לטפל בה באמצעות קבוצות או כפי שמקובל בימינו הדבר דרך החלטות המתבססות על תםיסת בני אדם כמהויות שוות בכל. הדבר יהיה ברור אם נתאר לעצמנו מחלה שבה חולה קבוצה של אנשים כאשר קבוצה של רופאים מנסה לטפל בכולם בצורה קבוצתית, על ידי הענקת טיפול שווה לכל השותפים לקבוצה. כך לא תיפתר המחלה.

רפואה למחלה תינתן רק אם ייפרטו כל מרכיבי המחלה, מאפייניה ודרכי הריפוי שלה לאנשים יחידים המטפלים באנשים יחידים, כאשר האחרונים נבדקים איש איש לגופו על ידי הראשונים כשכל אחד מהם מנהל את בדיקתו, אבחנתו ופתרונו לבעיה באופן יחידאי.

אין זה אומר שלא ניתן לטפל בהיבטים מסויימים של חלק מתהליכי הריפוי בצורה קבוצתית, כמו בייצור התרופות, למשל, אך ללא ההתייחסות האישית של רופא יחיד לחולה יחיד נדון כל המהלך לכשלון.

טעות נפוצה הנובעת מקבוצתיות קשה שבה נגועה חברתנו היא זו של התעלמות מהיותם של פתרונות המתאימים ליותר מאדם אחד (כמו תרופות, מכשירי רפואה או כלים) חלק מדרך הפתרון שבו מחזיק כל רופא יחיד; טעויות השקפתיות בתחום זה הן אלה שעליהן מבוססים כל כשליה של החברה המודרנית, שמערכותיה מנסות לטפל בקבוצות אך מגיעות לטיפול דוגמטי שאיננו מבחין בין יחידי החברה והתוצאה היא טיפול דוגמטי כוללני, שבמקרה הגרוע כמוהו כמיטת סדום, שאל מידותיה מותאמים כל היחידים, כששומה עליהם להתאים את עצמם לתפישה הקולקטיביסטית תוך וויתור על היבטי יחידאיותם הייחודיים והבלעדיים.

שינוי אמיתי לטובה של חברה אנושית חייב להסתמך על רצון היחיד וזה נובע מהשכל ומהידע של האדם כיחיד המתייחס אל יחידי החברה איש איש לגופו.

 

נתונים נוספים