אינטרסים שאינם מנוגדים

 

אינטרסים שאינם מנוגדים

כשכלכלה מתנהלת ללא הפרעה הופכים הדברים הנסחרים לזולים יותר ויותר. האינטרס של כל בני האדם הוא להתעשר – כל אחד בתחומים המעניינים אותו. האינטרס של עשירים ושל כולם, למעשה, הוא להיות מסוגלים להחזיק בכמה שיותר ערכים.

משמעותה היישומית של תפישה זו היא יותר ערכים בידי יחיד נתון, יותר ערכים בידי כוח עבודה של יחיד נתון – והעשרה כללית. רוב האנשים מאמינים בתפישת ניגודי ענינים בכלכלה. לפי זה, ככל שאנשים מסויימים הם בעלי עושר רב יותר, אחרים הם עניים יותר – אך למעשה ככל שהעשיר עשיר יותר כך עושרו גם מעשיר את אלה שסובבים אותו.

די בהתבוננות בדרך שבה גדל עושרם של העשירים בד בבד עם התחרות המסחרית שבמסגרתה הם משפרים את תוצריהם ומוזילים אותם, כדי להבין שרווחיותו של עסק אינה נובעת מגרימת הפסד ללקוחותיו אלא להיפך – מכך שהם מרוויחים יותר ממגעם עימו.

ואם דבר זה נכון בחומר – אז פי כמה נכון הדבר ברוח, במיוחד כשלוקחים בחשבון את העובדה שמחד היצירה הרוחנית איננה נזקקת להשקעה חומרית ברמה של היצירה החומרית ומאידך אין החויות הרוחניות נחלקות עם השתתפותם בהן של אנשים נוספים אלא, להיפך: מתעשרות. במלים אחרות: כשמדובר בתוצר רוחני אין מספרם הגדל של הנהנים ממנו מוריד את מידת הנאתם כלל.

נתונים נוספים