אמונת הסוחר

אמונת הסוחר

כדאי לאדם שעוסק במסחר להאמין בדבר שהוא מוכר או קונה. חשוב, לצורך זה, לזכור כי המסחר הוא אחד מן השדות התובעים את פעולת הבחירה הטובה ביותר שיכול אדם לבצע. בהקשר זה, אחדותך המוסרית דורשת שלא תעשה פעולה מסחרית המנוגדת לערכיך.

גם כשכסוחר אתה מוכר וקונה בלבד, כמעביר מיד ליד, אתה עושה פעולה של סלקציה במה שאתה מוכר או קונה. אתה מחליט שמשהו רווחי בגלל שמצאת בו, לדעתך לפחות, משהו טוב ואובייקטיבי או בגלל שאחרים מצאו בו משהו טוב. אם אתה מאמין במה שאתה סוחר בו זו פעולה אנוכית ולפיכך גם במקרה של הפסד עסקי זה איננו הפסד גמור ולפעמים אף יסתבר שההבדל בעסקה המסויימת לא היה, בטווח ארוך, הפסד בכלל.

במידה ואתה אינך מאמין במה שאתה מוכר, כשלעצמו, זהו הפסד אף אם אתה מרוויח, כי אתה מפסיד את זמן העיסוק שבו עסקת במשהו שלא אהבת ובדבר שלא האמנת בו. לפיכך חשוב שכסוחר תשקיע את משאביך עד כמה שאתה יכול רק במה שאתה מאמין בו.

נתונים נוספים