בין קפיטליזם לסוציאליזם

 בין קפיטליזם לסוציאליזם

 

בעקרון, קפיטליזם אינו יכול להיות מופעל על ידי ממשלה. הסוציאליזם, לעומת זאת, יכול להיות מופעל רק באמצעות ממשלה.

 

הקפיטליזם מטפיסי ביסודו ולכן מתקיים בכל מקום שיש בו יצרנות וסחר בין בני אדם. הסוציאליזם, הפוליטי ביסודו, מתיימר להיות חברתי (עפ"י שמו), אך הוא אנטי-חברתי שכן הוא, למעשה, מתוכנן נגד הכוחות היצרניים בחברה שכן הוא פוגע בהם בטיעון שפגיעה זו אמורה להועיל לכלל.

 

הכשל העיקרי שבגללו נוטה הלב לסוציאליזם הוא הרעיון שזה מכוון למתן עזרה לחלשים. אך מתן עזרה אמיתי הוא קפיטליסטי ולא סוציאליסטי; הסוציאליזם הוא, מטבעו, מלחמה שכן הוא מכניס לכל פעולה כלכלית משולבת את הכפיה, שמשמעה לקיחה בכוח של משאבים וחלוקתם בדרך שונה מזו שבה הם נחלקים במציאות הכלכלית החופשית.

 

הקפיטליזם (שיסודו שיתוף פעולה לא כפייתי) פועל מתוך התבססות על עקרון שונה – על כך שהענין העצמי של המעורבים בו הוא הקובע את מהלכי הכלכלה שהם פועלים ביסודה.

 

לכן, מיקודו היסודי של הסוציאליזם הוא פוליטי ונטוע בדרך כלל באירועים המסוימים המתרחשים במציאות החברתית, ביחסים בין בני האדם – בזמן שבו מה שמתרחש באופן יסודי בקפיטליזם הוא תוצר של המפגש בין היכולת האנושית לטבע המציאות.

 

לפיכך, עוד הרבה לפני לפני שמשאב מסוים מופקע על ידי הפוליטיקאי לטובת ה"חלשים", הוא נוצר על ידי היצרן, לאחר שזה הפיק אותו מעובדות המציאות.

 

 

נתונים נוספים