בקשה כהכרה

 

בקשה כהכרה

עבור כל דבר שאתה חפץ בו ממני אתה חייב לבקש לשלם. צורת התשלום היסודית היא הבקשה, מכיוון שבבקשתך אתה מכיר בזכותי על הדבר. ההכרה היא הצורה הראשונה והיסודית של תשלום כלשהו. הכרה היא מה שאתה עושה כאשר אתה הולך אל נותן השירות. משמעות אותה הליכה צריכה להיות מודעת להולך: הוא צריך להיות מודע לכך שהוא פונה אל אדם מסוים כדי לקבל ממנו ערך מסוים.

סוג זה של הודאה, שחלק מהאנשים מחזיקים באופן אוטומטי במערכת האוטומטית שלהם, הם שוכחים, פעמים רבות, כשהם עוסקים במסחר עצמו. פעמים רבות "שוכחים" אנשים את העובדה שהיצרן, שאליו הם פונים, גומל להם טובה ביסודו של דבר, על אף שהוא מקבל על פעולתו זו תשלום.

חלק ממחדל הכרתם של בני האדם בתרומתו של מי שקיבל מהם תשלום היא חששם שמא סוג זה של הכרה בזכותו, אם ייוודע לו, יעלה את המחיר שאותו יתבקשו לשלם. הם אינם חושבים על כך שעצם בקשתם לרכוש את הערך שהוא מציע להם מהווה, כשלעצמה, הכרה – וזו קיימת בכל פעם שבה הם רוכשים ערך כלשהו.

נתונים נוספים