הרבה יותר

 

הרבה יותר

מבחינה מוסרית, הקפיטליזם הוא יצרנות והסוציאליזם גניבה. אם היו מציגים תמיד את הדברים במושגים אלה, היה לנו הרבה פחות סוציאליזם, הרבה פחות נזק - והרבה יותר צדק.

נתונים נוספים