חוסר יכולת כחוסר זכות

 

חוסר יכולת כחוסר זכות.

הרעיון הפוליטי של אין ראנד מתמצה באמירה שאסור לממשלה להתערב בכלכלה כי היא איננה יכולה לעשות זאת, מה שנובע פשוט מכך שאין לה שום ערך משלה להציע וככזו היא נמצא במצבו הסותר של מי שמבקש לעשות עסק מבלי שיש לו מה לתת בו.

כפי שיכולת של אדם לעשות משהו היא המעניקה לו את הזכות המוסרית לבצע אותו, כך חוסר האפשרות לעשיה של דבר במציאות היא העובדה היסודית השוללת את הזכות לעשות זאת.

כך גם, כפי שבפילוסופיה מבוססת הפוליטיקה על האתיקה, וזו מבוססת על המטפיסיקה, נשענת זכותו של אדם לעשות משהו על היותו בעל יכולת לעשותו כך, על אף שהממשל מנסה להציג את עצמו ממניעים לא מוסריים ככסה שהוא בעל יכולת כלכלית, האמת היא שאין בידו יכולת כזו ולכן אין הוא בעליה של זכות התערבות בכלכלה.

נתונים נוספים